Här visar jag bilder och tankar kring mina senaste utställningar och konstnärliga projekt. På senare tid har många av dessa varit förknippade med olika korpus och med bruket av smycken och föremål. För mig föremålet eller smycket i sig bara en förutsättning för den konstnärliga handling som uppstår då det brukas. Utan brukandet blir det bara en död sak. Läs mer under respektive bild!