UtställningNutida Svenskt Silver!

Silver över lägerelden

Jag fortsätter att undersöka silvrets plats i vardagen. I mina nya smycken och föremål möter det outslitliga silvret det återanvändbara och tillfälliga.

Inspirationen till ”Silver över lägerelden” kommer från skogen och barndomen. Minnen av lägereldar, kaffepannan över elden, kaffeburken av näver och doften av rök. Det var stunder utan stress. Då varje rörelse var en njutning i nuet. Jag vill betona silvrets brukbarhet. Det ska beröras, diskas, slitas, få patina och skänka glädje. Materialet fungerar  bättre då. Mina kannor  vill bli sotiga och diskas i en bäck, bland ormbunkar och fuktiga mossor

– Men jag vill också få människor att reflektera över urskogen. Den riktiga skogen som i hundratals år fått vara orörd utan avverkning. Där det finns allt från späda trädskott till mossiga kvarlevor av gamla jättar. Där det växer 1000-tals  arter som inte finns i en brukad skog.

Utställningen pågår till och med den 3/6