Kulturnatt i Stockholm, LOD tolkar Strindberg. “Kulturnatt” in Stockholm, LOD interpret Strindberg.

Utställningen för årets Kulturnatt har fått sin form, Eriks alkemi i fönstret, mina utopiska smycken på väggen. Erik’s alchemy of the window, my utopian jewelry on the wall. Foto Christian Habetzeder. “Utopier i verkligheten, blomma” halssmycke i silver.“Utopier i verkligheten, … Continued