Vigselringar i rödguld på väg mot fulländning. Wedding rings in red gold on their way to perfection.

Vigselring och förlovningsring i rött guld. Wedding ring and engagement ring in red gold. Två ringar som passar ihop som en helhet. Two rings that matches as a whole. Så småningom ska en av rödguldsringarna få en fattning med en … Continued

Etiska Diamanter, en vit och två små grå. Fair Trade Diamonds, one white and two tiny gray.

En vit diamant och två små grå. One white diamond and two tiny gray ones. www.jeweltreefoundation.org www.jeweltreefoundation.org   Etiskt kallar vi guld och ädelstenar där man kan följa ursprung och hantering. Sist unnade jag mig att köpa en stor vit … Continued

Vigselringar, små objekt med mycket personlighet! Wedding bands, small objects with a lot of personality!

Asymmetriska vigselringar i orodinerat vitguld med vita diamanter. Asymmetrical wedding bands in non-rhodium plated white gold with white diamonds. Det är märkligt att se hur mina ringar förändras utifrån  kundernas önskemål och personlighet. Variationerna och möjligheterna att göra dem unika … Continued

Alla ringar måste börja någonstans. All rings have to start somewhere.

Smidda ringar av silver med droppformad akvamarin som blivit utgångspunkten för många av mina vigselring modeller. Forged rings of silver with drop shaped aquamarine that has been the starting point for many of my wedding band models. Exempelvis för de … Continued