Mjuka och kantiga silverskedar. Smooth and thorny silver spoons.

Till min utställningen ”Nästa gång blir jag ett träd” på Nutida svenskt silver. For my exhibition ”Next time I will become a tree” at Nutida svenskt silver. Silverskedar med mjuka klängen. Silver Spoons with soft tendrils. Silverskedar med vintergrenar. Silver … Continued