Utställning på Nutida Svenskt Silver 9 mars-3 april 2013

För mig är bruket av föremålen intimt förknippade med den konstnärliga upplevelsen av dem. De är äventyr som kan hända. När någon verklighen häller te ur en av mina kannor är det en konstnärlig händelse. Mina verk är till för att påverka verkligheten, de vill göra nuet närvarande och förhöja livskänslan hos den som brukar dem

Behållarna i kannor och smycken är inspirerade av gula näckrosor. Det är de köttiga, saftspända fröhusen som lyfts upp ovanför kronbladen jag tycker mest om.  Till det har jag lagt mina luftiga, tredimensionella linjer. De blir till handtag och ringskenor och det är en av de saker som gör föremålen unika. Varje linje förhåller sig till nästa, som grenar i ett träd.