Silverkannor. Silver pitchers.

Från utställningen ”Nästa gång blir jag ett träd” på Nutida Svenskt Silver. From the exhibition ”Next time I will become a tree” at Contemporary Swedish Silver.

 

Tillbringare. Silverträd och näckroskapsel. Jug. Silver Tree and water lily pod.
Tekanna. Klängen och frökapsel. Teapot. Tendrils and seed pod.
Olivoljekanna. Silverklängen och näckroskapsel. Olive Oil Jug. Silver tendrils and water lily pod.

Leave a Reply