Mjuka och kantiga silverskedar. Smooth and thorny silver spoons.

Till min utställningen ”Nästa gång blir jag ett träd” på Nutida svenskt silver. For my exhibition ”Next time I will become a tree” at Nutida svenskt silver.

Silverskedar med mjuka klängen. Silver Spoons with soft tendrils.
Silverskedar med vintergrenar. Silver Spoons with winter twigs.

 

Leave a Reply