Änglaspel! Floral Swirl!

Blomsnurra av stål på ett fat av silver. Floral swirl of steel on a plate of silver.

Under vernissagen av LODs utställning ”Vingar” sålde jag en sådan här blommsnurra som dopgåva. Fint tänkt tycker jag! At the opening of the solder exhibition ”Wings” I sold one of these flower swirls as a baptism gift. Nice choice, I think!

Leave a Reply